skip to Main Content

Tokom 2015. godine na tržištu Federacije BiH poslovalo je ukupno 21.326 privrednih društava, što je za 118 društava više nego prošle godine, a tek za 17 društava više nego godinu ranije. Ovo su podaci koje je objavila Finansijsko-informatička agencija (FIA), a sumirala ih je na osnovu finansijskih izvještaja koje su dostavila privredna društva iz ovog entiteta.

Iako je prirast broja aktivnih društava vrlo skroman, oko 0,55%, iz FIA-e ističu da je u 2015. godini prekinuta nepovoljna tendencija smanjenja broja aktivnih privrednih društava, koja je bila prisutna u 2014. godini, kada je broj ugašenih društava nadmašio broj novoregistrovanih.

Međutim, iako broj aktivnih privrednih društava stagnira, rezultati njihovog poslovanja bilježe pozitivan trend, ističu u FIA. Vrijednost poslovnih prihoda, koju su privredna društva u Federaciji BiH ostvarila u 2015. godini, iznosila je više od 41,406 milijardu KM, što je za milijardu KM više nego godinu ranije, a čak za 2,3 milijarde KM više od prihoda ostvarenih u 2013. godini. Odnosno, rast prihoda u 2015. u odnosu na prethodnu godinu, iznosio je 2,7%, a u odnosu na prihode ostvarene u 2013. godini 5,9%.

Prihodi od izvoza veći za 8%

Udio prihoda od izvoza u ukupnim prihodima razmjerno je skroman i iznosi 15,6%. Ali i ovaj pokazatelj ima uzlazni trend. Prihodi od izvoza u posljednjoj posmatranoj godini veći su za 8% u odnosu na prethodnu godinu, a za 11% u odnosu na 2013. godinu.

Trend poslovnih prihoda privrednih društava u Federaciji BiH 2013. – 2015.

Trend vrijednosti prihoda od izvoza privrednih društava u Federaciji BiH 2013. – 2015.

Pored trenda rasta poslovnih prihoda, kao temeljnog generalnog pokazatelja privrednih kretanja u Federaciji BiH, kao bitno u FIA-i ističu i rastući trend ostvarene dobiti, koji intenzitetom nadilazi trend kretanja poslovnih prihoda. Iako se broj privrednih društava koja su ostvarila dobit smanjuje iz godine u godinu (13.139 u 2013. godini, 12.983 u 2014. godini i 12.670 u 2015. godini), vrijednost neto dobiti raste, vrlo snažnom progresijom. Profitabilna privredna društva (njih 12.670, odnosno približno 60% od ukupnog broja aktivnih društava), u 2015. godini su ostvarili 2,375 milijardi KM neto dobiti, što je za 20% više od dobiti ostvarene 2014. godine (1,97 milijarde KM), a čak 31% više od dobiti ostvarene godinu ranije (1,81 milijardi KM). Ovakav susret trendova, pad broja profitabilnih privrednih društava, uz istovremeni rast vrijednosti ostvarene dobiti, svjedoči o okrupnjavanju profitabilnog biznisa, kao i o povećanju operativne efikasnosti profitabilnih kompanija u Federaciji BiH.

U 2015. manji broj kompanija koje su ostvarile gubitke

Broj kompanija koje su ostvarile gubitke također opada (sa 6.910 u 2013. godini na 6.712, odnosno 6.714, u 2014. i 2015.godini), kao što u konačnici opada i vrijednost gubitaka koje su pretrpile (sa 1,3 milijardi KM u 2013. godini, na 1,6 milijardi KM, odnosno 1,2 milijardi KM u 2014. i 2015. godini).

Trend broja profitabilnih i neprofitabilnih privrednih društava u Federaciji BiH 2013. – 2015.

 

Trend ostvarene neto dobiti i gubitka u Federaciji BiH 2013. -2015.

Ovakvi, pozitivni poslovni trendovi privrednih društava u Federaciji BiH rezultirali su uvećanjem vrijednosti imovine, kao i kapitala, koji stoje na raspolaganju za stvaranje nove vrijednosti. Ukupna vrijednost imovine privrednih društava u posmatranom trogodišnjem periodu, uvećala se za 3,7%, dok je rast u posljednjoj godini iznosio 1,13%. Vrijednost imovine je porasla sa 58,7 milijardi KM u 2013. godini, na 60,18 milijardi KM u 2014. godini, odnosno 60,85 milijardi KM u 2015. godini. Rast tekuće imovine nešto je intenzivniji, nego rast fiksne imovine (3,9%, u odnosu na 2,6%, posmatrajući cjelokupni period 2013.-2015).

Vrijednost vlasničkog kapitala (dionički kapital u dioničkim društvima i kapital udjeličara u društvima sa ograničenom odgovornošću) kojim se finansira poslovna aktivnost društava u Federaciji BiH, u posmatranom trogodišnjem periodu, porasla je za 4,2%, sa 30 milijardi KM, na 31,3 milijarde KM.

  Trend kretanja vrijednosti imovine privrednih društava u Federaciji BiH 2013.-2015.

Trend kretanja vrijednosti izvora finansiranja privrednih društava u Federaciji BiH 2013.-2015.

U FIA navode da je i broj zaposlenih u privrednim društvima u Federaciji BiH, očekivano, zabilježio rastući trend. Na kraju 2013. godine bilo ih je 305.625, u 2014. godini zabilježeno je 309.982 zaposlenih, a u 2015.  godini 318.373, što je povećanje od 4,17%, u cjelokupnom posmatranom periodu.

Back To Top