skip to Main Content
Komentar Zakona O Porezu Na Dobit U RS

Komentar Zakona o porezu na dobit u RS

Narodna skupština RS donijela je novi Zakon o porezu na dobit („Službeni glasnik RS“, broj 94), koji se primjenjuje od 1. 1. 2016. godine.    U odnosu na raniji Zakon, novi Zakon donosi ključne novine bitne prilikom utvrđivanja osnovice poreza na…

  • 1
  • 2
Back To Top