skip to Main Content
Parlament Fbih

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH juče je u cilju donošenja izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit prihvatio amandman delegata Rame Isaka u svrhu preciziranja pravne norme.

Na taj način je omogućeno da predložene zakonske izmjene stupe na snagu nakon objave u Službenim novinama Federacije BiH, a koje je potrebno izvršiti zbog usklađivanja terminologije s novim međunarodnim računovodstvenim standardima koji su stupili na snagu.

To je neophodno uraditi prije 28. februara ove godine do kada se predaju finansijski izvještaji.

Ovaj zakon, koji tretira usklađivanje s računovodstvenim standardima, osigurat će da ne bude dodatnih troškova na teret poslodavaca.

Ranije, zakon je usvojio Predstavnički dom, a potom Dom naroda uz navedeni amandman, pa je bilo potrebno da ga potvrdi Predstavnički dom kako bi zakon bio usvojen u istovjetnom tekstu.

 

(FENA)

Back To Top