skip to Main Content

PITANJE: Da li je član 39. ZGZ suprotan pojmu nekretnine (čestica zemljišne površine sa svim što je trajno spojeno sa zemljištem). Prema sudskoj praksi–lex specialis je ZGZ, ovo stoga što član 39. ZGZ predstavlja institut suprotan načelu superficies solo cedit?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top