skip to Main Content

PITANJE: Od kada se računaju rokovi za dosjelost na (izgrađenom) gradskom građevinskom zemljištu? Od 1995. godine i stupanja na snagu Zakona o osnovama vlasničkih odnosa ili od 2003. godine, odnosno od stupanja na snagu Zakona o gradskom građevinskom zemljištu FBiH.  Da li gradsko građevinsko zemljište (neizgrađeno i izgrađeno) predstavlja društveno (državno) vlasništvo na kojem se vlasništvo može steći dosjelošću, računajući rok za dosjelost počev od 10.10.1995. godine kada je stupio na snagu Zakon o osnovama vlasničkih odnosa, s obzirom na to da je tim zakonom izostavljena odredba koja je izričito određivala da se pravo vlasništva ne može steći dosjelošću na stvarima u društvenom (državnom) vlasništvu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top