skip to Main Content

PITANJE: Pravno shvatanje Vrhovnog suda Federacije BiH vezano za ovjeru ugovora koji se tiču nekretnina se samo referira na prenos prava – šta se dešava u slučaju sticanja, tj. osnivanja prava na nekretnini, npr. služnost?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top