skip to Main Content

PITANJE: Načelnik općine kojem je prestao mandat obratio se sa zahtjevom za ostvarivanje prava na naknadu nakon prestanka javne funkcije (član 12. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika u FBiH). Da li rješenje o pravu na naknadu donosi načelnik općine u skladu sa članom 70. Zakona o organizaciji organa uprave ili općinsko vijeće?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top