skip to Main Content

PITANJE: Članom 20. stav 1. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH propisano je da vijeće odnosno načelnik može u roku od tri dana nakon donošenja odluke zatražiti da vijeće odnosno načelnik preispita odluku ili akt koji smatra neustavnim ili nezakonitim, a u stavu 2. istog člana stoji da je vijeće ili načelnik dužno u roku od 30 dana preispitati svoju odluku i obavijestiti drugi organ o svojoj odluci. Ukoliko vijeće ili načelnik potvrdi svoju odluku ili akt, vijeće odnosno načelnik može u roku od 15 dana pokrenuti postupak preispitivanja te odluke ili akta pred nadležnim organom. Kako postupiti u slučaju kada općinsko vijeće ne razmotri zahtjeve načelnika za preispitivanje njihovih ranijih odluka? Da li to znači da vijeće nije potvrdilo svoje ranije akte (načelnik je u zakonskom roku podnio prema vijeću zahtjev za preispitivanje) te da li to znači da materijali načelnika samim tim stupaju na snagu? Naročito ako se uzme u obzir da je rok od 30 dana za preispitivanje zakonski odnosno prekluzivni rok koji se ne može više produžavati.

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top