skip to Main Content

PITANJE: Općinsko vijeće je donijelo rješenje o razrješenju upravnog odbora JU Dom zdravlja na prijedlog načelnika (u obrazloženju se navodi da je razlog razrješenja nezakonit rad upravnog odobra). Članice upravnog odbora su podnijele prigovor na rješenje Instituciji ombudsmena za ljudska prava BiH, koja traži od vijeća da se izjasni po pitanju prigovora. Da li postoji mogućnost davanja prigovora na ovakvu vrstu rješenja, s obzirom na to da se radi o propisu koje je vijeće usvojilo (riječ je o aktima koji su usvojeni na sjednici vijeća i ne poznaje se mogućnost davanja prigovora ili žalbe)?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top