skip to Main Content

PITANJE: Općinsko vijeće donijelo niz odluka za koje nisu bili nadležni kao što je npr: budžet općine koji su sami predlagali, a za što nisu nadležni.

Općinski načelnik je izdao naredbu da se, između ostalog, to neće objaviti u službenom glasilu općine dok se ne preispita, kao i druge odluke oko smjene upravljačkih struktura javnih preduzeća.

Da li načelnik može zabraniti da se određeni akti vijeća ne objave, odnosno je li to u njegovoj ingerenciji s obzirom na to da službene glasila objavljuje nadležna služba organa uprave a kojoj je, kao i ostalim službama, općinski načelnik rukovodilac (pogotovo ako se radi o određenim nezakonitim odlukama vijeća ili načelnik ne može zabraniti objavu istih u službenom glasilu bez obzira da li su iste donesene u skladu sa procedurom ili ne, jer se radi o odlukama predstavničkog organa) i ako ne može zabraniti objavu, ko može, i šta učiniti tada?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top