skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko općinski načelnik zbog zdravstvenih problema nije u mogućnosti da obavlja svoju dužnost, kako na zakonit način riješiti problem funkcionisanja općine? Da li možemo vršiti plaćanje redovnih obaveza kao i obaveza za javne nabavke koje su u budžetu nastale prije odsustva načelnika? Da li trenutno možemo vršiti plaćanje redovnih obaveza (plaća, toplog obroka, korisnike budžeta, redovnih transfera nevladinim organizacijama koje su definisane budžetom i komunalne usluge – struja, voda, telefoni, održavanje maila, servera i sl., kao i obaveze za javne nabavke) Napominjemo da odlukom načelnika imaju četiri ovlaštena potpisnika deponovana u banci sa kojom imamo ugovor (za puštanje naloga potrebna su dva potpisnika).

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top