skip to Main Content

PITANJE: Koje su nadležnosti općinskog vijeća kod imenovanja ili smjene upravljačkih struktura (skupštine, odbori i sl.) u javnim preduzećima i ustanovama. Sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH propisana je između ostalog procedura imenovanja koja ide na način da se objavi oglas i da prijave pregleda posebna komisija za izbor koju imenuje načelnik itd. Da li općinsko ili gradsko vijeće može da samo izvrši smjenu članova upravljačkih struktura i ako istima nije još istekao mandat i imenuju privremene članove na period od šest mjeseci do imenovanja stalnih članova bez provođenja potrebne procedure?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top