skip to Main Content

PITANJE: Ugovorni organ je zaključio ugovor o nabavci na period od jedne godine i isti je istekao u januaru 2019. godine. Procedura za zaključenje novog ugovora je pokrenuta i ista je okončana početkom februara 2019. godine. U vremenu kada je “stari” ugovor istekao, a “novi” još nije bio zaključen ugovorni organ je naručio od dobavljača robu koju je isti i isporučio.

Kako ugovorni organ da postupi kako bi naručenu i isporučenu robu platio, da li je dužan da zaključi sporazum o produženju prethodnog ugovora ili može donijeti odluku?

Molim Vas da pojasnite kako ugovorni organ postupa u ovom slučaju.

Koliko puta ugovorni organ može zaključiti direktni sporazum s istim ponuđačem za isti predmet nabavke u toku jedne godine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top