skip to Main Content

PITANJE: Naše pitanje iz oblasti javnih nabavki odnosi se na crnu listu i težak profesionalni prekršaj kao osnov za odbacivanje ponude ponuđača.

Da li nas možete uputiti na slučajeve i odluke URŽ gdje je odbacivanje ponude nekog ponuđača zbog teškog profesionalnog prekršaja prihvaćeno, tj. da je učinjeno na pravilan način od strane ugovornog organa? Uspjeli smo naći dvije odluke URŽ u kojima je žalitelj osporio takve kvalifikacije.

Željeli bismo vidjeti uspješan primjer navedenog, kako bismo znali na koji način utvrditi subjektivnu odgovornost ponuđača u smislu počinjenog prekršaja (ako je subjektivna odgovornost obavezan element).

Da li je potvrđivanje optužnice u krivičnom postupku dovoljan dokaz za diskvalifikaciju ponuđača koji je davao mito u cilju uticaja na ugovorni organ?

Da li je za kreiranje crne liste dovoljno da je ponuđač ranije kod istog ponuđača počinio teže propuste koji su doveli do raskida ugovora i nastanka štete?

Kako i u kojoj mjeri je potrebno obrazložiti nastanak štete koju je uzrokovao izvođač svojim nemarom i manjkavim izvođenjem radova ili probijanjem rokova?

U kojoj mjeri se možemo pozivati na uzanse o građenju? Da li su kao veoma star propis prevaziđeni i bez ikakve snage?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top