skip to Main Content

nepromjenjive”, a odabrani ponuđač u skladu sa uzansama o građenju i Zakonu o obligacionim odnosima traži izmjenu cijena (za razliku povećanja preko 10 %).

Imajući u vidu Stav 5. člana 72. Zakona o javnim nabavkama, da li je ispravan stav da se ne može priznati izmjena cijena, te da li je ista situacija kada je u pitanju okvirni sporazum budući da je u čl. 32. ZJN definisano da se odredbe okvirnog sporazuma ne mogu mjenjati?

Može li se dozvoliti promjena cijene ukoliko u tenderskoj dokumentaciji i ugovoru nije navedeno da su cijene promjenjive i da li se klauzula o promjenjivosti cijena može koristiti u postupcima u kojima se predviđa potpisivanje okvirnog sporazuma?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top