skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko ponuđač u ponudi naznači da ima namjeru podugovaranje dijela ugovora o javnoj nabavci, da li je u ponudi dužan dostaviti kvalifikaciju, odnosno dokaze o ličnoj sposobnosti podugovarača za predviđene isporuke roba, usluga i radova?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top