skip to Main Content

PITANJE: Javno preduzeće ima potpisan ugovor sa dobavljačem o vršenju usluga zaštite ljudi i imovine za 2023. godinu na period od godinu dana, na osnovu provedenog otvorenog postupka javnih nabavki. Pored toga, preduzeće zaključuje sa istim dobavljačem jednomjesečne ugovore o davanju usluge fizičkog obezbjeđenja za uslugu zaštite imovine na iznos 1.748 KM bez PDV-a, dva takva ugovora. Da li je ovo u skladu sa Zakonom JN, ukoliko preduzeće već ima potpisan ugovor koji još nije istekao niti vremenski niti su se potrošila sredstva po tom ugovoru?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top