skip to Main Content

PITANJE: Ukoliko se ugovorni organ odluči da pravo uposlenika na troškove mobilne telefonije regulira putem refundacije troškova vlasniku telefona kojem je dodijeljeno pravo na troškove do određene visine, treba li u tom slučaju provoditi javnu nabavu odnosno radi li se u tom slučaju uopće o usluzi koja podliježe Zakonu o javnim nabavama? Npr. uposleniku se dodijeli pravo na 50 KM troškova mobilnog telefona, on na tržištu traži najpovoljniju ponudu za sebe, kupi paket od 50 KM, dobije telefon u sklopu paketa i refundaciju troškova traži od poslodavca. Je li ovo način da se zakonito izbjegne postupanje po zakonu o javnim nabavkama i je li ovaj pristup dozvoljen i ravnopravan pristupu da se nabavka telefona i usluge radi putem postupka javne nabavke?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top