skip to Main Content

PITANJE: Da li nabavka garancije za ozbiljnost ponude, te garancija za dobro izvršenje posla podliježu predmetu javne nabavke ili spadaju u dio C tačka 2. Ugovori o finansijskim uslugama koji za predmet imaju a) Izdavanje, prodaja, kupovina ili transfer vrijednosnih papira i obveznica kao i drugih finansijskih instrumenata?! S obzirom na to da je bankovna garancija instrument osiguranja, a ujedno i usluga banke koji tretman ona ima?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top