skip to Main Content
Posao Za 611 Nezaposlenih Osoba Bez Radnog Iskustva

Posao za 611 nezaposlenih osoba bez radnog iskustva

  Vlada Kantona Sarajevo usvojila je listu aplikanata – poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće za Programu sufinasiranja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme po Programa o izmjenama i dopuni Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više…

Vlada KS će Razmatrati Nacrt Strategije Razvoja KS 2016-2020.

Vlada KS će razmatrati Nacrt Strategije razvoja KS 2016-2020.

  Prednacrt Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2016-2020. godine tema je o kojoj je juče premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković razgovarao s direktorom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Hamdijom Efendićem i njegovim saradnicima. Nosilac izrade ovog strateškog dokumenta je Zavod…

Kanton Sarajevo Kao Dio Globalne Inicijative Protiv Zagađenja Zraka

Kanton Sarajevo kao dio globalne inicijative protiv zagađenja zraka

  U svrhu smanjenja zagađenja zraka, Kanton Sarajevo je sprogramskim konceptom za ograničenje emisije čvrstih čestica i CO₂ postao dio realizacije Globalne inicijative "Daljinsko grijanje u gradovima" pokrenute od Globalnog fonda za okoliš (GEF) i Danske agencije za međunarodni razvoj…

Back To Top