skip to Main Content

Vlada Kantona Sarajevo02032015

 

U svrhu smanjenja zagađenja zraka, Kanton Sarajevo je sprogramskim konceptom za ograničenje emisije čvrstih čestica i CO₂ postao dio realizacije Globalne inicijative “Daljinsko grijanje u gradovima” pokrenute od Globalnog fonda za okoliš (GEF) i Danske agencije za međunarodni razvoj DANIDA.

Koordinatori te inicijative, predstavnici UNEP-a  (Programa UN – a za okoliš) Pier Carlo Sandei i Amira Omičević su na sastanku s premijerom Kantona Elmedinom Konakovićem i ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomirom Lukićem razgovarali o daljnjim koracima za provođenje inicijative, saopćeno je iz Pres-službe KS.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je u januaru ove godine izrazilo interes za učešće u ovoj inicijativi, što je DANIDA prepoznala i odobrila 40.000 dolara za procjenu stanja daljinskog grijanja, razvoj plana ulaganja i poboljšanje održivog daljinskog sistema zagrijavanja s ciljem smanjenja zagađenja zraka u Kantonu Sarajevo.

Kako su pojasnili u resornom Ministarstvu, po predloženom konceptu, na područjima gdje nema sistema daljinskog upravljanja grijanjem, odnosno, ono što se definiše kao kućna ložišta, planirano je izgraditi manje kotlovnice na energente po potrebi i na taj način ova domaćinstva uvesti u sistem radi ukidanja kućnih ložišta i smanjenja zagađenja zraka.

– Većina građana ovdje dugo nije bila svjesna da zaštita okoliša nije sama sebi svrha. Situacije kakve smo imali ove zime, enormna zagađenja usporavaju i parališu mnoge segmente, ekonomiju, obrazovanje, turizam. Mislim da se svijest o tome mijenja i to je dobro – istakao je premijer Konaković. Dodao je da aktivnosti Kantona na tom polju daju rezultate te da podrška kantonalne vlade inicijativi koja ide prema rješavanju korištenja alternativnih goriva nije upitna, što će biti izraženo i potpisivanjem pisma uzajamne namjere i podrške ovom projektu.

Posebno ističe važnim praksu da se ovaj, kao i neki raniji projekti, kroz osmišljene poruke i kampanje prezentiraju i na SFF- u i tako bolje približe javnosti. Projekt snažno podržavaju i ambasade Francuske, SAD i Italije.

Inicijativa daljinskog grijanja u gradovima trenutno je u fazi implementacije i pruža tehničku podršku, osim gradova u BiH, i u gradovima Srbije, Indije i Kine. Kroz razvijanje projekata modernih sistema daljinskog grijanja  u naredne tri godine ona će biti podržana u još 25 gradova.

Kanton Sarajevo će aplicirati za novac od Francuskog fonda FASEP u iznosu od 600.000 eura za izradu detaljne studije izvodljivosti za Kanton, koja će biti koncentrisana na proširenje mreže daljinskog zagrijavanja s ciljem smanjenja zagađenja iz kućnih ložišta, povećanje kapaciteta Toplana, analizu troškova, kao i tehničkih, socijalnih i okolišnih koristi.

Back To Top