skip to Main Content

Elmedin Dino Konakovic Premijer Vlada Kanton Sarajevo 03072015 38

 

Prednacrt Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2016-2020. godine tema je o kojoj je juče premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković razgovarao s direktorom Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Hamdijom Efendićem i njegovim saradnicima.

Nosilac izrade ovog strateškog dokumenta je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, uz partnersku pomoć i podršku UNDP-a, s kojim je Vlada Kantona Sarajevo 2014. godine potpisala Sporazum o saradnji.

Premijer Konaković se interesirao do kada bi se ovaj izuzetno značajan dokument mogao naći u proceduri donošenja, odnosno do kada može biti dostavljen Vladi KS u formi nacrta na razmatranje i usvajanje, poslije koje bi slijedila obavezna skupštinska procedura i javna rasprava, saopćeno je iz Press službe KS-a.

– Nacrt Strategije razvoja Kantona Sarajevo bi se u formi nacrta mogao naći do polovine aprila na sjednici Vlade Kantona Sarajevo, nakon što službeno o tome donesu odluku članovi Kantonalnog odbora za razvoj – istakla je koordinatorica ovog odbora Maida Fetahagić.

Direktor Efendić je kazao da strategija sadrži 237 projekata, 69 mjera, 22 prioritetne mjere i pet strateških ciljeva.

Kako je navedeno u ovom dokumentu, pet strateških ciljeva kojima će Kantona Sarajevo težiti u predstojeće četiri godine su: poboljšanje administrativnog i poslovnog ambijenta za ubrzan ekonomski rast, unapređenje ekonomske strukture radi povećanja izvoza roba i usluga, povećanje zaposlenosti i kreiranju novih bolje vrednovanih radnih mjesta, stvaranje uslova za društveno-ekonomski rast i smanjenje siromaštva, unapređenje dostupnosti i pouzdanosti svih javnih servisa, odgovorno upravljanje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima te unapređenje sistema upravljanja razvojem KS.

Nihad Čelebić, stručni konsultant UNDP-a, je naglasio da nakon donošenja Strategije razvoja Kantona Sarajevo obavezno mora slijediti i izrada i usvajanje Akcionog plana za njegovu realizaciju  te određivanje tijela koje bi nadzorovalo i kontrolisalo provođenje planiranih projekata, mjera i ciljeva.

– Strategija razvoja predstavlja razvojnu platformu i osnova je za izradu svih drugih planskih dokumenata Kantona, uključujući i buduće budžete i planove rada Vlade Kantona Sarajevo – pojasnio je ministar finansija KS Jasmin Halebić.

 

Izvor: FENA

Back To Top