skip to Main Content
POREZI – Odbitni Porezi U Federaciji BiH

POREZI – Odbitni porezi u Federaciji BiH

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. Različite vrste dohodaka, kao što su dividende, kamate ili dohodak od autorskih prava, oporezuju se na izvoru tako što se od isplatioca zahtijeva da odbije porez i uplati ga na račun propisanih budžetskih prihoda. Takav…

POREZI – Javni Prihodi I Porezne Obaveze

POREZI – Javni prihodi i porezne obaveze

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. U Federaciji BiH potrebno je izvršiti smislenu rekonstrukciju i reformu u pogledu eliminisanja pojedinih “javnih prihoda”, a posebno određenih naknada i članarina o kojima se u nekoliko navrata godinama unazad negativno određivao i Ustavni sud…

POREZI  – Limiti Kod Davanja Ili Primanja Pozajmica

POREZI – Limiti kod davanja ili primanja pozajmica

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc. Pozajmice kao platne transakcije su sve više u upotrebi u međunarodnom i domaćem poslovanju, prvenstveno kod poslovnih odnosa između firmi „majke“ i „kćerke“. Ovaj vid transakcija najčešći ie između zavisnih pravnih i fizičkih lica koja…

Back To Top