skip to Main Content

Piše: Fuad BALTA, dipl. ecc.

Uslovi i postupak povrata poreza na dodanu vrijednost i odobravanja poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost propisani su Uputstvom o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost.
Pitanje povrata u slučajevima kada je porezna obaveza preplaćena ili pogrešno uplaćena predstavlja jedno od važnih pitanja i iz oblasti tzv. direktnih poreza. Povrat poreza i drugih javnih prihoda zbog preplaćenih ili pogrešno uplaćenih poreznih obaveza nije moguće ostvariti bez odgovarajuće saradnje obveznika koji traži povrat i aktivnosti nadležne organizacione jedinice Porezne uprave Federacije BiH. Za razliku od indirektnih poreza i prava Uprave za indirektno oporezivanje BiH da neposredno vrši povrat poreza sa jedinstvenog računa, Porezna uprava Federacije nema tu mogućnost, budući da sredstvima na depozitnim i/ili transakcijskim računima raspolažu vlade kantona i/ili Federacije BiH…

…Opširnije čitajte u broju 1408

Back To Top