skip to Main Content
Utvrđen Prijedlog Zakona O Porezu Na Dohodak

Utvrđen Prijedlog zakona o porezu na dohodak

Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o porezu na dohodak, nakon što je, po zaključku oba doma Parlamenta FBiH, sačinjena analiza njegovih fiskalnih efekata i provedena javna rasprava u kojoj su učestvovali Udruženje poslodavaca u FBiH, Udruženje banaka BiH,…

  • 1
  • 2
Back To Top