skip to Main Content

Novčane naknade u slučaju smrti radnika

PITANJE: Pravilnikom o radu preduzeća propisano je da u slučaju smrti radnika, porodica radnika ostvaruje pravo na materijalnu pomoć u visini stvarnih troškova ukopa, a najviše do iznosa tri prosječne plaće u FBiH prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za…

Back To Top