skip to Main Content

PITANJE: Pravilnikom o radu preduzeća propisano je da u slučaju smrti radnika, porodica radnika ostvaruje pravo na materijalnu pomoć u visini stvarnih troškova ukopa, a najviše do iznosa tri prosječne plaće u FBiH prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku u skladu sa propisima koji uređuju porez na dohodak. Može li poslodavac isplatiti pomoć porodici radnika do iznosa ili u iznosu od tri prosječne plaće radnika u FBiH neoporezivo bez računa koji se odnose na troškove ukopa ili samo u visini stvarnih dostavljenih računa  troškova ukopa?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top