skip to Main Content

PITANJE: Uposlenica pravnog lica sa sjedištem u FBiH (Kanton Sarajevo) je na porodiljnom odsustvu. Ima prebivalište u drugom kantonu (npr. Tuzlanskom) koji poslodavca po rješenju obavezuje da obračunava i isplaćuje platu i plaća doprinose. Ima pravo na refundaciju po Pravilniku…

Da li je ispravno tumačenje da se ne plaća porez na dohodak i pri tome ne koristi lični odbitak? Da li je ispravno u MIP unositi vrstu isplate 3?

Druga uposlenica istog pravnog subjekta je na porodiljnom odsustvu, ima prebivalište u kantonu koji poslodavca ne obavezuje da isplaćuje bilo kakvu naknadu plate za vrijeme porodiljnog odsustva (npr. Kanton Sarajevo ili ZE-DO), ali poslodavac odluči da isplaćuje razliku plate. Da li je ispravno koristiti lični odbitak i plaćati porez na dohodak na tu razliku i u MIP unositi vrstu isplate 1?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top