skip to Main Content

PITANJE: Ako je visina glavnog duga 10.000,00 KM, a kamata je zbog ranije važećeg Zakona na dan 13. 3. 2020. godine dosegla iznos od 22.000,00 KM, te ako se isplata po ovoj presudi planira isplatiti krajem ove godine, koji iznos će se isplatiti?

Odnosno hoće li se isplatiti 10.000,00KM glavnice i 10.000,00 KM kamate jer po novom Zakonu ukupan iznos obračunate zatezne kamate ne može biti veći od iznosa glavnog duga? Ili će se isplatiti ukupan iznos obračunate kamate od 22.000,00KM odnosno ono što je obračunato po starom Zakonu? Bez obzira na to što se isplaćuje nakon primjene novog Zakona?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

 

Back To Top