skip to Main Content

PITANJE: Članom 14. stav 2. tačka i) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH je propisano da radnik ima pravo na neoporezivi iznos naknada troškova sahrane u slučaju smrti zaposlenika ili članova njegove uže porodice, kao i smrti penzionisanog zaposlenika, u visini stvarnih troškova sahrane, a najviše četiri prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji za prethodna četiri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati naknade.

Članom 24. stav 5. Zakona o porezu na dohodak bliže je određeno ko se smatra članom uže porodice, a to su: djeca koju roditelji, staratelji, usvojitelji, poočimi i pomajke izdržavaju i djeca za koju roditelj plaća alimetaciju. Drugim izdržavanim članovima uže porodice smatraju se roditelji poreznog obveznika i roditelji njegovog bračnog druga, te preci i potomci u pravoj liniji ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu sa poreznim obveznikom.

Zakon o radu FBiH je također propisao ko se smatra članom uže porodice, ali sa aspekta odobravanja plaćenog odsustva. Također, Granski kolektivni ugovor za tekstilnu industriju, kojim je bilo propisano plaćanje naknade za smrt člana uže porodice, a koji se primjenjivao na ovog poslodavca, je van snage.

Da li to znači da će poslodavac prilikom utvrđivanja prava na naknadu plaće u slučaju smrt člana uže porodice radnika primjenjivati Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak FBiH, odnosno Zakon o porezu na dohodak kojim je regulisano ko se smatra članom uže porodice, odnosno da li je sukladno članu 24. stav 5. ovog zakona uslov za isplatu ove naknade da je uži član porodice živio u zajedničkom domaćinstvu sa radnikom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top