skip to Main Content

Promjena sjedišta upisa pravnog lica iz RS u FBiH

PITANJE: Pravno lice registrirano sa sjedištem u RS mijenja sjedište i prelazi u FBiH. Dakle, ne radi se o situaciji zatvaranja firme i otvaranja nove, već o situaciji promjene sjedišta. Na koji način se radi prenos računovodstvanih evidencija iz knjiga…

Back To Top