skip to Main Content

Primjena radnog zakonodavstva u bh. javnim korporacijama

PITANJE: BHŽJK je međuentitetska kompanija osnovana od strane Vlade Federacije BiH i Vlade Republike Srpske, te ista zapošljava radnike iz Federacije BiH i radnike iz Republike Srpske. Radnici koji dolaze iz Federacije BiH podliježu zakonima Federacije BiH, a radnici koji…

Back To Top