skip to Main Content

PITANJE: Ako poreski obveznik iz bilo kog razloga ne obavlja djelatnost, tj. nema prometa, te u tom slučaju podnosi PDV prijave sa nulama, da li ima obavezu da takvu PDV prijavu potpisuje digitalnim potpisom, tj. upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top