skip to Main Content

Status komunalne infrastrukture

PITANJE: Da li komunalne infrastrukturne građevine mogu biti unesene u kapital komunalnih preduzeća koja su u 100postotnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave? Kakva je mogućnost unosa istih u kapital preduzeća ako se radi o dioničkom društvu iz komunalnog sektora gdje je…

Back To Top