skip to Main Content

PITANJE: Koji je obavezni rok u kojem poreski obveznik koji u smislu odredbi Pravilnika o kontroli i ograničenoj provjeri indirektnih poreza („Službeni glasnik BiH“, broj 68/16) nema status velikog poreskog obveznika (misli se na „male“, tj. na ostale obveznike indirektnih poreza) treba da UIO podnosi PDV prijave upotrebom kvalifikovane elektronske potvrde? Da li se propisani rok odnosi na PDV prijavu za poreski period decembar 2023. godine ili januar 2024. godine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top