skip to Main Content

Ministarstvu finansija FBiH danas je upućen apel da se obustavi primjena Pravilnika o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Apel je upućen sa press konferencije koju su danas u Sarajevu organizovali Udruženje poslodavaca u FBiH, Savez samostalnih sindikata BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, Vijeće stranih investitora te Privredna komora FBiH i  Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA)

Kako je naglašeno na konferenciji predstavnici ovih privrednih asocijacija i institucija nisu protiv ove odluke, ali da se ona terminski mora usaglasiti sa Zakonom o doprinosima i Zakonom o dohotku. Kako ističu otvoreni su za socijalni dijalog, partnerstvo i razgovore.

Predsjednik Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović je rekao da traže zaustavljanje odluke do usaglašavanja socijalnih partnera, te pojasnio:

“Mi smo u zadnjih godinu dana koliko se priča o Reformskoj agendi, o rasterećenju privrede, izloženi stalnom povećanju nameta, poreskih obaveza prema poslodavcima, odnosno prema radnicima, i to u kontinuitetu.”

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević je naveo da su u protekloj godini uvedena nova opterećenja za poslodavce, koja su usvojena ili se nalaze u proceduri usvajanja.

Izdvojio je Zakon o porezu na dobit koji, kako je kazao, ukida poticaje za izvoznike, za zapošljavanje osoba s invaliditetom i za investiranje, sa 100 na 50 posto.

Također, dodao je da Zakon o porezu na dohodak povećava stopu poreza na plaću, Pravilnik o zbrinjavanju ambalažnog otpada povećava naknadu za odlaganje ambalažnog otpada, Pravilnik o zbrinjavanju električnog otpada povećava naknadu za odlaganje takvog otpada…

– Radi se o različitim nametima. Sve ovo bitno opterećuje već tešku situaciju. Pozivamo Vladu FBiH da o ovome razgovaramo – naglasio je Pandurević.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović kazao je da se ovo tiče sindikata i radnika, s obzirom na to da opterećava poslodavce. A radnici rade kod tih poslodavaca.

Mišljenja je da će ove izmjene rezultirati težim zapošljavanjem i smanjenjem plaća. I on je također zatražio uređenje ove mjere u socijalnom dijalogu na zadovoljstvo svih strana.

Valentin Ilievski, direktor Messeer BH Gasa i predstavnik Vijeća stranih investitora BiH istakao je da će se primjena odluke odraziti i na strane investicije. Kako je naglasio ovakve odluke se ne donose na polovici godine, jer ove troškove kompanije nisu predvidjele na početku godine kada su planirale budžete. Ovom mjerom kompanije će imati više troškova zbog čega postoji mogućnost da neće biti konkurentne. Dodao je i da ove troškove koji će povećati cijenu proizvoda na stranim tržištima neće moći objasniti kupcima. Ovakva situacija dovešće u pitanje i buduće investicije. Kako pojašnjava novca za investiranje ima, ali investitori će ići tamo gdje su bolji uslovi za poslovanje.

Almin Mališević, predstavnik Privredne komora FBiH je također saglasna da se još jednom analiziraju izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak da bi domaća privreda mogla nesmetano funkcionirati.

Safudin Čengić, direktor Centrotrans Eurolinesa iz Sarajeva govorio je iz ugla privrednika, te naveo i da nova izmjena Zakona o akcizama BiH donosi nove namete ne samo na privredni sistem nego i na građane. Naveo je primjer povećanja akcize na naftu sa 10 na 15 pfeninga po cijeni litre benzina. Kako kaže samo po tom osnovu njegova firma će imati milion KM opterećenja. Koliko je važno rasteretiti privredu pojasnio je rekavši: “Rasterećenjem povećevamo produktivnost. Povećanje produktivnosti donosi nova radna mjesta i nova zapošljavanja!”

Snježana Kopruner, većinska vlasnica i direktorica kompanije GS-Tvornica mašina Travnik d.d. rekla je da njena kompanija 90% proizvodnje izvozi. Deset proteklih godina svu dobit su reinvestirali u nove pogone i zaposlili nove radnike. Za njih ova mjera zači da će se smanjiti i investicije i zapošljavanja, a moguće je i smanjenje plata radnicima, što ona nikako ne želi.

Istakla je da je upravo zbog ovakvih mjera povećan odliv mladih mozgova iz zemlje u inostranstvo, jer domaća privreda nema mogućnosti da ih zapošljava.

A.A.-F.

 

Back To Top