skip to Main Content
U FBiH Već Deset Godina Ne Postoji Zakon O šumama

U FBiH već deset godina ne postoji zakon o šumama

Četvrti međunarodni seminar o integralnoj zaštiti šuma s međunarodnim učešćem održan je u Donjem Vakufu, u organizaciji Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Federacije BiH, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i ŠPD "Srednjobosanske šume". - Cilj ovog seminara je da sagledamo…

Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog Zakona O Stečaju

Vlada FBiH: Utvrđen Prijedlog zakona o stečaju

Zakon o stečaju, čiji je Prijedlog, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje predstečajni i stečajni postupak, pravne posljedice njihovog otvaranja, reorganizaciju stečajnog dužnika nesposobnog za plaćanje na osnovu stečajnog plana i međunarodni stečaj. Stečajni postupak je…

Back To Top