skip to Main Content
Potpisan Opći Kolektivni Ugovor Za FBiH

Potpisan Opći kolektivni ugovor za FBiH

Nakon četiri mjeseca pregovora i raznih nesuglasica predstavnici Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH potpisali su juče Opći kolektivni ugovor za FBiH. Kazali su da je potpisan najznačajniji akt koji se tiče radnika u FBiH. Ugovor je potpisan…

Back To Top