skip to Main Content

Osnivači Bosna Bank International (BBI), prve banke u BiH i regionu koja posluje u skladu s islamskim principima, uložili su dodatnih 30 miliona KM u osnovni kapital BBI banke kako bi osigurali rast poslovanja i razvoj privrede Bosne i Hercegovine, najavio je danas Amer Bukvić, generalni direktor ove banke na konferenciji za medije u Sarajevu. Dokapitalizacija će, kako je istakao, otvoriti  mogućnost za plasman novih 250 miliona KM u rast i razvoj privrede i novih radnih mjesta u našoj zemlji.

“BBI banka ima stabilne i jake dioničare – Islamsku razvojnu banku (IDB), Dubai islamsku banku i Abu Dhabi islamsku banku. IDB koja je najveći dioničar BBI banke i čiji su vlasnici vlade 57 zemalja Organizacije islamske kooperacije – (OIC), već 13 godina zaredom ima najveći investicijski rejting – AAA po Standard&Poor’s i Fitch klasifikaciji, ocjenu koja se dodjeljuje samo najboljim i najsigurnijim finansijskim institucijama. Naši dioničari  su usprkos turbulentnim uslovima na bh. tržištu odlučili nastaviti investirati u rast banke i podršku razvoju bh. ekonomije. Ovo je drugo povećanje kapitala Banke u zadnje dvije i po godine, u ukupnom iznosu od  60 miliona KM. Sa novim, direktnim povećanjem kapitala BBI je četvrta banka u Federaciji (peta u BiH)  po visini uplaćenog kapitala. Kapital garantuje sigurnost vlasnicima depozita, a odluka o dokapitalizaciji je potvrda i podrška naših dioničara stabilnom rastu i nastavku snažne ekspanzije na tržištu Bosne i Hercegovine“, izjavio je Bukvić.

Iako u posljednjih nekoliko godina bankarski sektor bilježi pad adekvatnosti kapitala – u  martu 2016. godine prosječna visina adekvatnosti je iznosila 15,44 posto –  BBI je zabilježila rast adekvatnost kapitala i ona iznosi 19,18 posto.

„Trenutno u portfoliju banke, u kojem se ukupna aktiva sa novim kapitalom približila iznosu od 740 miliona KM,  525  miliona KM odnosi se na finansiranja što je značajna podrška za ekonomiju BiH. Putem različitih linija finansiranja: Svjetske banke, IFAD-a, Turske finansijske linije, BBI banka kontinuirano nalazi nove izvore sredstava za bh. privredu.

Samo iz Turske finansijske linije u pokretanje proizvodnih pogona u poljoprivredi, turizmu, industriji i otvaranju novih radnih mjesta za povratnike do sada je plasirano 135 miliona KM.  Od ovog iznosa 87 miliona je plasirano za 165 pravnih lica što je omogućilo direktno zapošljavanje 1.540  radnika, a indirektno dodatnih 780 kooperanata. Također, plasirano je 48 miliona za fizička lica, odnosno za 3.661 korisnika, uglavnom povratnika, koji su na ovaj način obezbjedili stalne ili dodatne izvore prihoda. Iz ove linije  2.021 krajnji korisnik dobio je finansiranja po stopi od nula posto, i za ovu svrhu banka je izdvojila 25 miliona KM. Na ovaj način BBI banka daje doprinos samoodrživom povratku i razvoju društva u kojem posluje“, kazao je Bukvić.

Istakao je da BBI u posljednjih deset godina bilježi prosječan godišnji rast od 20 posto čime se svrstava u red najbrže rastućih banaka u BiH. A od 2008. godine ova banka je druga najbrže rastuća banka po kreditnom portfoliju.

„Bilježimo i stalan rast štednje što je dokaz povjerenja koje građani imaju u instituciju BBI banke“, naglasio je Bukvić.

Direktor BBI banke najavio je i nastavak aktivnosti vezanih za Sarajevo Business Forum (SBF), međunarodnu investicijsku konferenciju koju već sedam godina zaredom organizira BBI banka.

„Rad na privlačenju stranih investicija i pronalasku tržišta za bh. brendove BBI će nastaviti u narednom periodu još intenzivnije kroz otvaranje kancelarija BBI VIP biznis kluba u nekim od najvećih investicijskih centara u svijetu. U tom smislu BBI VIP biznis klub je na SBF-u potpisao Memorandum o razumijevanju s Al Ghurair Commodities LLC iz Dubaija, renomiranom grupacijom iz UAE koja se bavi maloprodajom, industrijskom proizvodnjom, nekretninama, trgovinom i transportom. Već naredne sedmice kancelarija BBI VIP biznis kluba bit će otvorena u Dubaiju, a u iduća tri mjeseca planirano je otvaranje dodatnih BBI kanacelarija u još nekim od zemalja Zaljeva. Također, u toku su pregovori za otvaranje naših ureda u Indiji i Kini. Na ovaj način bosanski proizvodi i kompanije imat će priliku promovirati svoje proizvode i usluge na inostranim tržištima i otvarati vrata novim investicijama u BiH. Kroz ove aktivnosti BBI banka ima za cilj pozicionirati BiH kao jednu od najdinamičnijih investicijskih destinacija u regionu“, naglasio je Bukvić, dodajući kako je organizacija SBF-a i povezivanje domaćih privrednika sa stranim tržištima te privlačenje investitora dio korporativne odgovornosti koju BBI banka ima prema BiH.

Back To Top