skip to Main Content
PUFBiH: U HNK Otkriveno Deset Neprijavljenih Radnika I Zapečaćeno Sedam Objekata

PUFBiH: U HNK otkriveno deset neprijavljenih radnika i zapečaćeno sedam objekata

Inspektori Porezne uprave Federacije BiH su na području Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršili 33 inspekcijska nadzora kod poreznih obveznika koji obavljaju ugostiteljsku, trgovinsku i druge uslužne djelatnosti. U ovim aktivnostima inspektori Porezne uprave FBiH otkrili su deset neprijavljenih  radnika, 11 obveznika koji nisu izdavali…

Razmjena Poreskih Informacija Se Mora Dići Na Još Veći Nivo

Razmjena poreskih informacija se mora dići na još veći nivo

Danas je u Sarajevu u zgradi Regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje održan sastanak četiri direktora poreskih administracija u Bosni i Hercegovini. Razmjena podataka između poreskih administracija u Bosni i Hercegovini posebno u segmentu direktnih i indirektnih poreza bila je…

Na cestama BiH 15% neregistrovanih i neosiguranih vozila

U Bosni i Hercegovini u saobraćaju učestvuje 15 posto neosiguranih vozila, odnosno oko 150.000. Ovo su procjene Savjeta biroa zelene karte, međunarodne organizacije za osiguranje automobila sa sjedištem u Briselu. Zvaničan broj neosiguranih vozila koja učestvuju u saobraćaju na javnim…

Dostupan Izvještaj O Internoj Reviziji U Institucijama BiH Za 2015.

Dostupan izvještaj o internoj reviziji u institucijama BiH za 2015.

Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) Ministarstva finansija i trezora BiH, u skladu s odredbama člana 25. Zakona o internoj reviziji institucija BiH, pripremila je Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2015. godinu. Ovaj izvještaj daje osnovne podatke o sistemu interne revizije…

Back To Top