skip to Main Content

Centralna harmonizacijska jedinica (CHJ) Ministarstva finansija i trezora BiH, u skladu s odredbama člana 25. Zakona o internoj reviziji institucija BiH, pripremila je Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2015. godinu.

Ovaj izvještaj daje osnovne podatke o sistemu interne revizije u institucijama BiH,  aktivnostima CHJ, o jedinicama interne revizije, internim revizorima, revidiranim institucijama i podatke o preduzetim aktivnostima na realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH.

Prema Odluci o kriterijima za uspostavljanje jedinica interne revizije u institucijama BiH, 17 institucija BiH bilo je obavezno uspostaviti jedinice interne revizije. Zaključno sa 31. 12. 2015. godine, potpuno je uspostavljeno 13 jedinica interne revizije, dok su tri institucije djelimično ispunile svoje obaveze na uspostavi jedinica interne revizije.

„Ministarstvo sigurnosti BiH jedina je od 17 institucija koja i dalje nije preduzela aktivnosti na uspostavljanju interne revizije. Institucije BiH bile su u obavezi, u skladu sa zaključcima Vijeća ministara BiH uspostaviti i popuniti jedinice interne revizije. Kašnjenje u realizaciji zaključaka Vijeća ministara BiH dovodi do kašnjenja u napretku razvoja sistema interne revizije i ispunjavanja preuzetih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica i BiH“, navedeno je u Konsolidovanom izvještaju o internoj reviziji za 2015. godinu, s kojim je Vijeće ministara BiH upoznato na svojoj sjednici održanoj 26. 04. 2016. godine.

Najveći broj preporuka koje su interni revizori dali u toku 2015. godine odnosi se na:

– unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole,

– unapređenja u oblasti javnih nabavki,

– unapređenja u oblasti putnih troškova i upotrebe službenih vozila i

– unapređenja u oblasti zakupa imovine.

U 2015. godini jedinice interne revizije institucija BiH dale su 443 preporuke od kojih je u cjelosti realizovano 98 ili 22,1% od ukupnog broja datih preporuka.

Sistem interne revizije dio je sistema javne interne finansijske kontrole (PIFC – Public Internal Financial Control) koji je razvila Evropska komisija s ciljem da državama u procesu pridruživanja EU pomaže u razumijevanju i primjeni dobro razvijenih i efektivnih sistema interne kontrole.

Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH ovlaštena je za razvoj, rukovođenje i koordinaciju interne revizije i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine.

Cijeli izvještaj dostupan je na službenoj stranici Ministarstva finansija i trezora BiH:

Back To Top