skip to Main Content
Provodi Se Treća Faza GIZ Programa Jačanja Javnih Institucija

Provodi se treća faza GIZ programa jačanja javnih institucija

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj o provedbi Sporazuma o implementaciji Programa jačanja javnih institucija u Bosni i Hercegovini između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i „Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeita (GIZ)“ za period 1. 1. 2017. – 31.…

Edukacija Za Mentore Praktične Nastave U Firmama U Goraždu

Edukacija za mentore praktične nastave u firmama u Goraždu

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i razvoj (GIZ), u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Ministarstvom za privredu, te Privrednom komorom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovalo je petodnevnu edukaciju za mentore praktične nastave u firmama. Ova aktivnost…

GIZ Predstavio Knjigu "Tipologija Stambenih Zgrada U BiH"

GIZ predstavio knjigu "Tipologija stambenih zgrada u BiH"

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekat „Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ predstavilo je, prošle sedmice, knjigu “Tipologija stambenih zgrada u Bosni i Hercegovini”, na Arhitektonskom fakultetu Sarajevo. Tipologija stambenih zgrada je jedno od najznačajnijih istraživanja…

Energetska Efikasnost U BiH Moguća!

Energetska efikasnost u BiH moguća!

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekat „Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ zajedno sa partnerima iz državnih i entitetskih institucija koje djeluju u energetskom sektoru organizovali su dvodnevnu konferenciju o energetskoj efikasnosti, u sklopu Trećeg međunarodnog…

Back To Top