skip to Main Content

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekat „Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ zajedno sa partnerima iz državnih i entitetskih institucija koje djeluju u energetskom sektoru organizovali su dvodnevnu konferenciju o energetskoj efikasnosti, u sklopu Trećeg međunarodnog sajma o obnovljivim izvorima energije i energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini RENEXPO 2016. koji je održan u Sarajevu

Fokus konferencije su bila pitanja iz oblasti energetske efikasnosti, predstojeće obaveze energetskog sektora BiH, uspostavljanje finansijskog okvira za implementaciju akcionih planova energetske efikasnosti u BiH. Energetska efikasnost i upotreba obnovljivih izvora energije važne su komponente za kvalitetniju budućnost BiH. Otvoren razgovor o trenutnoj situaciji, ali i budućim investicijama i aktivnostima svakako doprinosi održivom razvoju BiH,“ izjavio je Goran Krstović, rukovodilac komponente projekta, „Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u BiH“.

Bosna i Hercegovina raspolaže velikim energetskim izvorima i jedna je od malobrojnih balkanskih zemalja koje izvoze električnu energiju, ali snabdijevanje električnom energijom nije održivo. Zbog neefikasne upotrebe raste potrošnja električne energije, a drvo i ugalj kao goriva dovode do zagađenja zraka.

Za promjenu ovakve situacije nedostaju politički okvir, smjernice i programi podrške, ali i znanje i praktično iskustvo na svim nivoima od državnog do općinskog. Umrežavanje i saradnja učesnika u ovome su izuzetno važni. Potencijali energetske efikasnosti na lokalnom nivou u cijeloj se zemlji nedovoljno koriste. Istovremeno su općine važni zagovarači teme energetske efikasnosti, jer efikasna upotreba energije ne doprinosi samo zaštiti okoliša, već također rasterećuje ograničene općinske budžete.

Konferenciji su prisustvovali i međunarodni stručnjaci iz Europskog instituta za karakteristike zgrada BPIE iz Brisela, kao i i predstavnik Ministarstva razvoja Španije, koji su prenijeli značajna iskustva u okviru kreiranja strateških planova za obnovu zgrada, te regionalni stručnjaci koji su predstavili iskustava iz Hrvatske vezane uz  poticanje efikasnosti u grijanju i hlađenju.

Konferencija o energetskoj efikasnosti pokazala je kako BiH može uz kontinuiran rad i konstantan napredak u ovoj oblasti ostvariti brojne benefite od onih ekonomskih, poput ušteda ostvarenih u troškovima za energiju, kreiranje zaposlenja i podsticanje niza različitih aktera i usluga kroz čitav lanac vrijednosti, tako i onih društvenog i okolišnog karaktera, te je zaključeno kako je dalji zajednički angažman i holističko rješavanje barijera na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini neophodno za ostvarivanje ovog cilja.

Projekat Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) „Savjetovanje o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini“ je na lokalnom nivou pružio asistenciju devet partnerskih opština u BiH sa ciljem ojačavanje lokalnih zajednica u provođenju zakonskih obaveza i mjera za poboljšanje energetske efikasnosti. Prvi uspjesi, kao što su uštede energije i smanjenje emisija CO2, već su postignuti u opštinama Bihać, Bijeljina, Gradiška, Laktaši, Livno, Prijedor, Travnik, Zenica i Zvornik.

U saradnji sa timom stručnjaka sa arhitektonskih i mašinskih fakulteta u zemlji, projekat je pomogao, po prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine, kreiranje Tipologija stambenih zgrada u BiH, što je jedno od najznačajnijih istraživanja na temu energetske efikasnosti i fonda stambenih zgrada. Ova baza podataka sadrži informacije o energetskim karakteristikama i modelima eventualnih unapređenja za cjelokupan fond stambenih zgrada BiH.

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) ponudilo je pomoć svojim partnerima u entitetskim ministarstvima i fondovima u pružanju stručne ekspertize o formiranju informacionog sistema energetske efikasnosti (ISEE). ISEE je sveobuhvatan sistem koji integriše različite postojeće informacione sisteme u BiH u jedinstvenu platformu i na taj način omogućava jednostavan pristup informacijama relevantnim za sektor energetske efikasnosti, u skladu sa zakonskim okvirom koji reguliše ovu oblast.

Također, registar energetskih certifikata Republike Srpske (RECRS) koji pruža informacije o izdatim energetskim certifikatima zgrada, licenciranim inžinjerima i organizacijama, i o svim akutelnostima iz oblasti energetske efikasnosti, razvijen u saradnji Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ),  Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, uskoro će biti dostupan za korištenje.

Back To Top