skip to Main Content

Promocija „Priručnika o plinovima/gasovima  za praktičare“ koji je nastao kao rezultat trogodišnjeg rada na realizaciji razvojnog projekta Mogućnosti primjene plinova i praktična nastava u srednjim školama“, održan je juče u Gračanici.

Program vode Messer BH Gas d.o.o. i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  – Njemačka vladina razvojna agencija, a po nalogu Saveznog ministarstva za privrednu saradnju Njemačke (BMZ) u okviru „develoPPP. de“ programa.

Riječ je o projektu čiji se jedan važan dio odnosi na praktično orijentiranu nastavu u srednjim školama iz oblasti plinova i njihove primjene, s ciljem da pored klasičnog načina nastavnog izlaganja na ovu temu, učenici dobiju aktualizirana znanja i praktična iskustva.

Uz odobrenje nadležnih ministarstava obrazovanja i Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske i Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, u dvije bh. općine, Gračanica i Petrovo, potpisan je Memorandum o saradnji sa direktorima tri srednje škole (JU Gimnazija „Dr. Mustafa Kamarić“ Gračanica, JU Srednjoškolski centar Petrovo i JU Mješovita srednja škola Gračanica) u kojima je nastavni plan i program iz hemije, biologije i ekologije te stručni predmeti iz mašinske oblasti obogaćen novinama.

Promocija je bila izuzetno sadržajna i konstruktivna, obilovala je detaljima oko same izrade, prezentirani su načini implementacije ovog programa i akcentirana suradnja između škola sa područja obje općine koja je doprinijela kvalitetnom nastavnom radu.

Priručnik obiluje plastičnim primjerima iz kojih se najbolje uči o ovoj oblasti, kao i sugestijama, prijedlozima, savjetima i korisnim uputama u daljoj edukaciji učenika, privrednika, tehnologa, prodavača i svih koji upotrebljavaju ove proizvode.

Direktori sve tri srednje škole  kao i predstavnica općina, istakli su da je ovaj projekat umnogome doprinio inoviranju naučno-nastavnog programa jer je spojio teoriju i praksu iz koje je i izašao ovaj Priručnik.

Direktorica Gimnazije u Gračanici, prof. Minka Kurtović je i izrazila nadu da će i ostale škole prepoznati važnost priručnika i praktične nastave te priručnik implementirati u nastavi. Školama su donirani tv, laptop i smart tabla, te  hardwer i softwer za praktičnu nastavu, te zelene sadnice.

Direktor MSŠ, Redžo Alihodžić je istakao da je škola stekla veliko znanje u primjeni plinova i da će im donirana oprema biti veoma korisna u procesu nastave.

Direktor škole u Petrovu, g. Cvijanović je rekao da je veoma pohvalno to što su đaci izvedeni iz klupa u proizvodno preduzeće Messer, gdje su stekli ogromno iskustvo a sama škola je bogatija za doniranu opremu.

Nakon što su prisutni pogledali prezentaciju nastanka Priručnika, prikazan je i film „Sve o CO2“ koji je bacio novo svjetlo na upotrebu ovog plina u oblasti ekologije, čišćenja, prehrane i dr.

Ukupan cilj izdavanja ovog Priručnika kao i razvojnog projekta Mogućnosti primjene plinova i praktična nastava u srednjim školama“ je unaprijediti znanje na temu primjene plinova sa posebnim osvrtom na CO2 i zaštite životne sredine kod predstavnika bosanskohercegovačke privrede, predstavnika nadležnih institucija i učenika.

Back To Top