skip to Main Content
Uspješno Okončan četvrti Ciklus ZIPSpro Edukacije

Uspješno okončan četvrti ciklus ZIPSpro edukacije

  • 22/10/2018

U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, Privredna štampa Sarajevo, od 15.-18. oktobra, organizovala je četvrti ciklus ZIPSpro edukacije. Seminari su održani u Mostaru, Sarajevu, Tuzli i Zenici. O temama: „Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja“, „Ispravke vrijednosti, rezervisanja i vremenska razgraničenja“,…

Četvrti Ciklus ZIPSpro Edukacije Počinje 15. Oktobra U Mostaru

Četvrti ciklus ZIPSpro edukacije počinje 15. oktobra u Mostaru

  • 11/10/2018

U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo organizuje četvrti ciklus ZIPSpro seminara, koji će biti održani u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Tuzli. Teme seminara su: „Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja“, „Ispravke vrijednosti, rezervisanja i vremenska razgraničenja“, „Registracija…

Edukacija Za Mentore Praktične Nastave U Firmama U Goraždu

Edukacija za mentore praktične nastave u firmama u Goraždu

  • 26/06/2018

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju i razvoj (GIZ), u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Ministarstvom za privredu, te Privrednom komorom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovalo je petodnevnu edukaciju za mentore praktične nastave u firmama. Ova aktivnost…

World Vision BiH Realizira Projekt “Izgradnja Poduzetničkih Vještina”

World Vision BiH realizira projekt “Izgradnja poduzetničkih vještina”

  • 04/05/2018

Trodnevna edukacija o poduzetništvu i pisanju poslovnih planova, koja se organizira u okviru projekta "Izgradnja poduzetničkih vještina" počela je juče na Jahorini, a projekt ima za cilj da kroz izgradnju teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti poduzetništva, omogući mladima samozapošljavanje…

Drugi Ciklus ZIPSpro Edukacije Počinje Danas U Zenici

Drugi ciklus ZIPSpro edukacije počinje danas u Zenici

  • 23/04/2018

U okviru Kontinuirane edukacije računovođa i revizora, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo priprema drugi ciklus ZIPSpro seminara. Kao i prethodni put,  seminari će biti održani u  Zenici, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. O temi: „Dileme u primjeni propisa iz oblasti računovodstva, poreza…

Uspješno Okončan Prvi Ciklus ZIPSpro Seminara

Uspješno okončan prvi ciklus ZIPSpro seminara

  • 26/02/2018

Serijom seminara o temama: „Sastavljanje poreznog bilansa za 2017. godinu“, „Utvrđivanje i prijavljivanje poreza na dohodak za 2017. godinu“ i „Računovodstveni i porezni tretman stalnih materijalnih sredstava“,  održanim od 20. do 23. februara u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru završen…

Prvi Seminar U Okviru ZIPSpro Edukacije Danas U Sarajevu

Prvi seminar u okviru ZIPSpro edukacije danas u Sarajevu

  • 20/02/2018

Seminarom o temama: „Sastavljanje poreznog bilansa za 2017. godinu“, „Utvrđivanje i prijavljivanje poreza na dohodak za 2017. godinu“ i „Računovodstveni i porezni tretman stalnih materijalnih sredstava“,  20. februara u Sarajevu,  započinje prvi ciklus seminara godišnje edukacije računovođa i revizora za…

Sutra Počinje Prvi Ciklus ZIPSpro Edukacije

Sutra počinje prvi ciklus ZIPSpro edukacije

  • 19/02/2018

Seminarom o temama: „Sastavljanje poreznog bilansa za 2017. godinu“, „Utvrđivanje i prijavljivanje poreza na dohodak za 2017. godinu“ i „Računovodstveni i porezni tretman stalnih materijalnih sredstava“,  20. februara u Sarajevu,  započinje prvi ciklus seminara godišnje edukacije računovođa i revizora za…

Prvi Ciklus ZIPS-pro Seminara Počinje 20. Februara U Sarajevu

Prvi ciklus ZIPS-pro seminara počinje 20. februara u Sarajevu

  • 16/02/2018

Seminarom o temama: „Sastavljanje poreznog bilansa za 2017. godinu“, „Utvrđivanje i prijavljivanje poreza na dohodak za 2017. godinu“ i „Računovodstveni i porezni tretman stalnih materijalnih sredstava“,  20. februara u Sarajevu,  započinje prvi ciklus seminara godišnje edukacije računovođa i revizora za…

Općina Centar: Počela Obuka Za Programere

Općina Centar: Počela obuka za programere

  • 17/01/2018

S obzirom da u Bosni i Hercegovini zanimanja u okviru IT sektora spadaju među deficitarne profesije, a trend potražnje za ovim kadrovima kontinuirano raste, Općina Centar je obezbijedila obuku s ciljem prekvalifikacije i edukacije nezaposlenih osoba sa visokom stručnom spremom…

Back To Top