skip to Main Content

PITANJE: Da li članovi nadzornog odbora koje je imenovala skupština društva (većinski vlasnik društva Vlada FBiH), a za koje je Komisija za vrijednosne papire konačnim rješenjem odbila upis u Registar emitenata Komisije, imaju pravo na naknadu za rad u nadzornom odboru? Napominjemo da se radi o javnim finansijskim sredstvima s obzirom na to da je društvo u većinskom vlasništvu Vlade FBiH.

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top