skip to Main Content

PITANJE: Statutom d.o.o. je navedeno i regulisano da se odluka o povećanju kapitala donosi natpolovičnom većinom. Zakon o privrednim društvima je izričit i kaže da se povećanje kapitala usvaja sa dvotrećinskom većinom. Da li to u navedenom slučaju znači da je valjana odluka (po statutu) prema kojoj se može izvršiti povećanje kapitala kod registracionog suda ili znači  da je statut u suprotnosti sa Zakonom o privrednim društvima?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top