skip to Main Content

PITANJE: Kako postupati kada su više lica vlasnici jednog udjela?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Ako su više lica vlasnici jednog udjela zajednički ostvaruju prava i solidarno odgovaraju za obaveze koje se odnose na taj udio.

Ukoliko vlasnici udjela ne odrede zajedničkog zastupnika pravne radnje koje društvo preduzima prema jednom od njih djeluju prema svima.

Više lica mogu postati zajedno vlasnici jednog dijela korištenjem prava preče kupnje ili nasljeđivanjem na način da više njih preuzme jedan udio.

Zakon o privrednim društvima na međusobne odnose ovih lica ne utvrđuje ni solidarnost ni suvlasništvo na dijelovima udjela nego zajedničko vlasništvo. Ovo znači da udio pripada dvjema ili više lica, dijelovi nisu unaprijed određeni ali su odredivi, a u pogledu ostalih pitanja shodno se primjenjuju zakonske odredbe o suvlasništvu.

Vlasnici zajedničkog udjela mogu samo zajedno pravno nastupati, tužiti i biti tuženi jer je njihova obaveza samo jedna i cjelovita te je ispunjena onda kada je ispuni bilo ko od vlasnika zajedničkog udjela, više ili samo jedan od njih.

Dakle, vlasnici zajedničkog udjela zajednički ostvaruju prava i solidarno odgovaraju za obaveze koje se odnose na taj udio.

Pravne radnje preduzete od strane društva prema jednom od njih djeluju prema svima, a pravne radnje preduzete prema društvu od jednog obavezuju sve vlasnike zajedničkog udjela.

Back To Top