skip to Main Content

PITANJE: Molimo za tumačenje člana 330. Zakona o privrednim društvima FBiH („Sl.novine FBiH“, br. 81/15 i 75/21) koji kaže: „Dobit se dijeli među članovima društva srazmjerno sa visinom udjela, ako drugačije nije ugovoreno“. Ukoliko je u ugovoru o osnivanju društva kao osnivačkom aktu i u statutu društva, sporazumom osnivača (kvalifikovanom većinom) ugovorena drugačija isplata dobiti od srazmjerne, da li je to u suprotnosti sa Zakonom?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top