skip to Main Content

Vrednovanje koristi zaposlenika

PITANJE: Prema članu 17. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak navodi se sljedeće: „ (1) Utvrđeni manjak uvećan za obračunati porez na dodanu vrijednost smatra se prihodom po osnovu nesamostalnog rada i pripisuje se zaposleniku koji je ovlašten…

Back To Top