skip to Main Content

PITANJE: Društvo … Tuzla čiji je osnivač fizičko lice iz Republike Hrvatske je svom povezanom licu (u smislu tranfernih cijena – isti osnivač) … Livno u prethodnim godinama pozajmilo novčana sredstva u iznosu 290.965,00 KM. Iznos obračunatih kamata je 144.346,08 KM, koje je društvo obračunalo za potrebe prijave potraživanja, što ukupno čini iznos od 435.311,08 KM (290.965,00 KM +  144.346,08 KM). Na to je dodat još i iznos sa kartice ranije fakturisanih kamata u iznosu 12.806,14 KM, te tako ukupno prijavljena potraživanja iznose 448.117,22 KM, koje je stečajna upravnica priznala u cjelosti. Povezano lice … Livno je dana 15. 11. 2022. godine likvidirano tako da je potraživanje koje je evidentirano u poslovnim knjigama društva u cjelosti nenaplativo.

S obzirom na to da je društvo u obavezi da, u skladu sa MSFI 9 – Finansijski instrumenti, izvrši otpis navedenih potraživanja na teret rashoda 2022. godine, da li su rashodi po osnovu otpisa datih pozajmica i obračunatih kamata poreski priznat rashod 2022. godine?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top